xx

Web Sitesinde Kanunen Olması Gerekenler

İlgili yasanın 01.01.2014 tarihinden itibaren web sitelerinizde olmasını gerektirdiği bilgiler şunlardır. Lütfen web sitenizi kontrol ediniz.

Bağımsız denetime tabi olan her türlü işletme internet sitesi kurmak zorundadır. İnternet sitesi kurma zorunluluğu olanların fatura ve fatura yerine geçen belgelerde gösterilmesi gereken bilgiler

 • Ticaret Sicil No
 • Ticaret Ünvanı
 • İşletmenin merkez adresi
 • Tescil edilmiş internet sitesi adresi

İnternet sitesi kurmak zorunda olanlar için internet sitesinde yayınlanması gereken bilgiler:

 • Ticaret Sicil No
 • Ticaret Ünvanı
 • İşletmenin merkez adresi
 • Tescil edilmiş internet sitesi adresi
 • A.Ş. için, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ad ve soyadları, taahhüt elden ve ödenen sermaye miktarı
 • LTD için, müdürlerin ad ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı
 • Eshamlı Komandit Şirketler için, müdürlerin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı
TOP